Nagrade

Povelja Novosadskog sajma za kvalitet 2013. godine

Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ za primenu evropskih standarda

Certifikat o usaglašenosti sa Direktivom br. 9 Evropske unije o dobrobiti za životinje