Osnovni podaci

Proizvodno trgovinsko preduzeće
Animal Commerce doo, Beograd (Novi Beograd)

Skraćeno poslovno ime: Animal Commerce doo Beograd
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 54a, 11070 Novi Beograd
Tel/fax: 011/3122-123; 011/3122-124; 011/3121-013
www: www.animalcommerce.rs
e-mail: office@animalcommerce.rs

Datum osnivanja: 10. 10.1991.
Poreski identifikacioni broj (PIB): 101711345
Matični broj: 06194222

Tekući račun:
170-30010500000-32 UniCredit Banka Beograd
285-1001000000290-22 Sber Banka Beograd

Odgovorno lice: Ankica Mirkić

PJ KRUŠČIĆ – proizvodnja konzumnih jaja

Adresa: 22. Oktobra bb, 25225 Kruščić, opština Kula
Tel: 025/5706-000; 5706-122; 5706-102

PJ SILOSI TOVARIŠEVO – skladištenje i trgovina žitaricama

Adresa: Milete Protića bb, 21424 Tovariševo, opština Bačka Palanka

DOKUMENTA

Animal Commerceizvod iz APR
Animal CommercePEPDV
Animal Commercepolitika kvaliteta
Animal Commercepolitika sigurne hrane